Skiftet fra landbrugsproduktion til energiproduktion

Det kan være en god økonomisk beslutning at skifte fra landbrugsproduktion til bæredygtig energiproduktion, men husk at undersøge alle faldgruberne og få udformet den rigtige kontrakt.

Skiftet fra traditionel landbrugsproduktion til energiproduktion er både spændende og bæredygtig, men kræver omhyggelig planlægning og evaluering af forskellige faktorer.  

Som virksomhedsrådgiver har Kurt Skovsted haft fornøjelsen af at arbejde med mange landmænd, der har truffet denne beslutning, og i det følgende gennemgår vi nogle af de mest afgørende punkter, som du bør være opmærksom på ved skiftet fra at have husdyr og afgrøder til solceller og vindmøller. 

Arealdisponering 

En af de første ting, du bør overveje, er, hvad der skal ske med dine landbrugsarealer. Hvis du har store, ekstensive arealer, kan det give mening at bortforpagte eller sælge dem til en anden virksomhed, der kan udnytte dem til energiproduktion. Det kan være en god måde at øge din indtjening på, men det er vigtigt at huske på, at jorden går fra landbrugsjord til erhvervs-/industrijord, med anderledes beskatnings- og afgiftsgrundlag. Derfor bør du sikre dig en god og valid aftale. 

En anden faktor, du skal overveje, er, hvad der skal ske med dine bygninger. Hvis du har bygninger, der ikke længere vil have en fremtid efter 2024 eller 2034, afhængigt af om du har hhv. kvæg eller grise, kan det give mening at sælge dem nu. Men igen er det vigtigt at overveje, om du stadig har brug for et produktionsanlæg, og om du kan leje dem af køberen. 

Den rigtige kontrakt 

Når du har besluttet dig for at skifte til energiproduktion, er det vigtigt at få udformet den rigtige kontrakt for dig og køber. Du kan eksempelvis vælge at bortforpagte dine arealer eller sælge dem, men uanset hvad du vælger, skal du sørge for at have en aftale på plads, der beskytter dine interesser og sikrer dig en fair pris. 

Når du har fundet en køber eller samarbejdspartner, der vil opføre solcelle- eller vindmølleanlæg på dine arealer, kan det være en god idé at få en juridisk ekspert til at gennemgå kontrakten. Det kan hjælpe dig med at undgå ubehagelige overraskelser senere hen. 

For den rigtige kontrakt, er enorm vigtig; Kurt Skovsted har oplevet et tilfælde, hvor en lodsejer overså vigtigheden af indeksering af jordlejeprisen og manglende skattemæssig korrekthed. Ifølge Skovsted betyder dette, at landmanden i løbet af en 30-årig periode går glip af årlige indtægter på 6-7.000.000 kroner. Et godt og frugtbart samarbejde med virksomhedsrådgiver og advokat ville have kunnet løse disse problemer for et engangsbeløb på måske 80-100.000 kroner. Det er bestemt ikke småpenge at lade gå tabt. 

Fordele ved solceller og vindmøller 

Endeligt er det værd at huske på, at solcelle- og vindmølleproduktion er en sikker afgrøde, som selvfølgelig er afhængig af lys/vind, men som ikke kræver vanding, gødning eller sprøjtning, og du behøver heller ikke at bekymre dig om vejrforhold, der kan påvirke dit udbytte. Du kan derfor sparer utroligt meget tid, men samtidig sikre en indtægt, med en potentiel højere indtjening end traditionel landbrugsproduktion. 

Men selvom det kan være en god økonomisk beslutning at skifte til energiproduktion, er det stadig vigtigt at overveje alle de faktorer, der kan påvirke din beslutning, og at sikre dig den bedste aftale muligt.  

Ræk ud til virksomhedsrådgiver Kurt Skovsted på 2967 7752, og få en uforpligtende dialog omkring et eventuelt skifte til energiproduktion på din landbrugsjord.