Skal vi lade Putin sætte dagsordenen?

Aktørerne i dansk landbrug skal turde sætte sin egen dagsorden og have fokus på korte kontrakter, når markedet er ude af kontrol.

Rundt omkring på de danske landbrug følges situationen i Ukraine tæt, og man skal i den meget usikre situation se nøje på sin virksomhed og vurdere, om der aktuelt er forhold, der skal ændres, lyder rådet fra Kurt Skovsted, direktør i rådgivningsselskabet Skovsted Agro.

-Det er dig selv, der skal tage stilling til, hvad der skal ske på din bedrift – det er hverken Putin eller banken, der bør eller skal træffe den beslutning, siger Kurt Skovsted, som kalder prisen på foder for den største økonomiske trussel for dyrebrugene i Danmark i nyere tid.

Store mængder korn og soya købes normalvis i Ukraine og Rusland, og ingen kan med sikkerhed sige, hvornår produktionen og eksporten kommer i omdrejninger igen. Da missilerne fløj over den Ukrainske grænse 24. februar, havde de færreste en anelse om, hvad der var i vente, og nu står verden på randen af en gryende fødevarekrise, og de høje priser har også for alvor påvirket produktionen i de danske stalde.

Analysér situationen

Kurt Skovsted vurderer, at der kan gå ét til to år før priserne igen falder, hvilket han ikke umiddelbart ser som værende et problem, hvis priserne på landmandens produkter stiger tilsvarende. Lige nu oplever mælkebønderne radikale prisændringer på 30 øre ad gangen, hvor svineproducenterne synes fanget i et spind, der har tråde tilbage til en række politiske beslutninger på de store markeder, som allerede var sat i værk før krigen i Ukraine.

Men selvom andre sætter scenen, så er det op til den enkelte gårdejer at vurdere, hvilke risici og muligheder, der er ved at fortsætte produktionen.

-Vi kan ikke sætte prisen på grisen, men vi kan sige, vi driver en forretning. Vi kan optimere på driften. Den spændetrøje Putin har sat os i, hvis ikke den løsner sig, skal man agere på og i, lyder det gode råd fra Kurt Skovsted.

Hos Skovsted Agro ser man prisstigninger på råvarer, mangel på medarbejdere og rentestigninger som de tre store udfordringer i 2022. Og ikke mindst den stigende rente kan få fatale konsekvenser for mange landbrug.

-Pengeinstitutterne barsler med at renterne skal stige, og selv små rentestigninger kan trække tæppet væk under ret store landbrug. En rentestigning på 0,5 procent er voldsomt, for det er, når alt andet er betalt, man skal betale banken renten, siger Kurt Skovsted og uddyber, at vi kommer fra en virkelighed, hvor der har været rimelig ro på de finansielle markeder i en temmelig lang periode, hvilket har været med til at holde hånden under landbruget.

Man skal nu sætte sig med sin professionelle rådgiver, vende skråen godt og vurdere situationen. Hvad kigger vi ind i – og skal man skære fra eller lægge til? Den megen uro på markederne ser Kurt Skovsted også muligheder i, for efter biogassen er steget voldsomt i pris og har fået status af kritisk infrastruktur, så er der som landmand med husdyr gode muligheder i at tage del i den gasproduktion, vi i Danmark har været stormestre i at udvikle.

-Udviklingen af biogassen har fået to gear op, og her spiller landbruget en nøglerolle, vurderer Kurt Skovsted og understreger, at det i høj grad er den animalske produktion, der skal levere restprodukter i form af gylle, dybstrøelse og halm til produktionen af gas.

Som landmand er det svært at agere i et samfund, som for bare tre måneder siden brugte krudt på at nedgøre landbruget og hvor vi som land skulle reducere dyretæthed, lugt med videre, og så til nu, hvor vi skal højne biogasproduktionen for at komme ud af kløerne på Putin.

-Hvor skal biomassen komme fra, hvis ikke vi også har dyrene. Politikerne må indse, at de ikke kan både blæse og have mel i munden, lyder det fra Kurt Skovsted, der mener, at vi i Danmark skal fremme dansk husdyrproduktion, så vi både skaber sunde og bæredygtige produkter på hylderne, men også kan sikre en fortsat udvikling og implementering af biogas fra netop en bæredygtig produktion.

Korte kontrakter

– Lige nu modsvarer prisstigningen på kød og mælk mange steder ikke prisstigningerne på eksempelvis foder, energi, men alligevel mener Kurt Skovsted, man skal bevare fatningen. Selv anbefaler han sine kunder til at lave korte kontrakter.Lige nu skal man have is i maven. Det værste, der kan ske, er at tegne en lang kontrakt på foder nu, og prisen på grisen så falder, forklarer Kurt Skovsted som vurderer, at mange eksempelvis slagtesvineproducenter lige nu venter med at sætte grise i staldene, hvilket på et tidspunkt vil føre til en øget efterspørgsel og dermed stigende priser.

-Krig eller ej, så skal der stadig kød og brød på bordet. Det kan godt være, der kommer nogle nye indkøbsmønstre i takt med at priserne på fødevarer stiger, men landbruget skal stadig levere varen, forklarer Kurt Skovsted som mener, at klimaspørgsmålet og andre debatter bør parkeres; nu gælder det om at skaffe fødevarer til Danmarks og jordens befolkning, og vi skal i Danmark fortsat satse på at være de bedste til at producere maden.

-Når krigen er slut, så er vi stadig foran på point, for forbrugerne i vores dele af verden køber helst det, der er sikkert; vi skal fortsat satse på vores styrker, fortæller Kurt Skovsted som vurderer, at landbrugene i farezonen er dem, der mangler likviditetsmæssig rygdækning.

Tænk ud af boksen

Det er ifølge rådgivere fra Skovsted Agro aldrig for sent at søge inspiration, og bliver beslutningen i den nuværende situation at komme ud af erhvervet, så kan der også være brug for sparring til at komme bedst muligt ud af bedriften.

-Der er brug for en analyse på den konkrete virksomhed, for måske skal vi blive ved, men det nytter ikke, hvis man trods stor effektivitet stadig ikke kan tjene penge. Produktionspris og salgspris, kan komme for langt fra hinanden, og så kan det være en løsning af afvikle ordentligt og redeligt, så der også er et økonomisk liv bagefter.

Fakta:

Skovsted Agros tre gode råd til at sætte sin egen dagsorden i den aktuelle situation:

  • Handel kun på korte aftaler og kontrakter
  • Vurder din virksomheds aktuelle situation – på kort og på længere sigt
  • Tag ved lære af anden industri – søg inspiration i andre brancher