Opret en bestyrelse – fordi det betaler sig

Virksomhedsrådgiver Kurt Skovsted opfordrer langt flere SMV’er, herunder landbrugsvirksomheder, til at oprette en bestyrelse eller et advisory board, for alle har gevinst af professionel sparring.   

I alt for mange personligt ejede små og mellemstore virksomheder (SMV’er) herunder landbrugsvirksomheder sidder ejerlederen alene, og selvom det uden tvivl er ejeren selv, der ved mest om kerneforretningen, det at passe jorden og dyrene, så indeholder virksomheds- og landbrugslivet i 2023 ifølge virksomhedsrådgiver Kurt Skovsted også mange andre opgaver, og her er der gevinst at hente i en bestyrelse eller i et advisory board. 

-Man skal ikke have hjælp udefra til at styre driften, herunder hvordan dyrene skal passes. Det handler om at hente inspiration og støtte ind til de mere strategiske opgaver. Det kan være sparring til at skabe en mere attraktiv arbejdsplads, hvordan man henter finansiering – eller i forhold til at arbejde med ESG og klima, så det bliver vendt fra hadeord til noget positivt for virksomheden og ikke mindst for ejerlederen, lyder det fra Kurt Skovsted.  

Går man allerede og overvejer, hvem man skal henvende sig til for at hente sparring til at sætte fokus på bundlinjen og fremtiden for virksomheden, både på langt og på kort sigt, så handler det i høj grad om at fjerne skyklapperne. 

-Det er ikke så relevant at medlemmerne er fagnørder, og der er faktisk mange stærke kompetencer, der gerne vil ind og arbejde med både SMV-segmentet og i landbruget. Som gerne vil være med til at forme fremtiden for virksomheden og landbruget – og som kan hjælpe på både den politiske scene og gennem viden fra øvrige brancher, forklarer Kurt Skovsted.  

 

Behovet skal afdækkes 

Når Kurt Skovsted selv hjælper virksomheder med at oprette et rådgivende organ, så begynder det altid med at få afdækket, hvad det er for en type virksomhed, og hvordan den hidtil har været organiseret, og først herefter begynder jagten på stærke profiler. 

-Når jeg sammen med virksomhedsejeren har afdækket organisationen, og set hvem der har beslutningskompetencerne, så kigger jeg på mit netværk. Måske ved nogen noget om digitalisering eller generationsskifte – måske organisationsændringer, siger Kurt Skovsted. 

Når Skovsted har været med til at oprette et rådgivende organ, så bliver medlemmerne typisk skiftet ud efter ét eller to år, for når de første udfordringer er løst, anbefaler Kurt Skovsted, at man henter nye profiler ind.  

Det er ikke nødvendigvis den bedste start at kigge bredt ud i landskabet efter hjælp, for den bedste støtte til at tage de første skridt i retningen af en professionel bestyrelse eller et advisory board findes måske ved køkkenbordet i forvejen. Her kan ægtefællen være meget vigtig at tage med på råd tidligt i processen, for i personligt ejede virksomheder har ændringer i drift og ledelse en direkte konsekvens for hele familien, så skal overgangen til en professionel bestyrelse komme godt fra start, er det vigtigt at have familien med på holdet. 

Når det gælder krisestyring og omstilling af produktion efter politiske krav, så mener Kurt Skovsted at især landbruget er eksperter, så man skal være klar over, at man som landmand sidder inde med vigtig viden. Man skal tænke nøje over, hvor vi har brug for sparring fra andre – så bestyrelseslokalet ikke gøres til et ekkokammer. 

 

Størrelsen betyder noget 

Man kan starte med at vende det man allerede gør i virksomheden med sit advisory board og i bestyrelsen, for hvordan implementerer man ting, som man måske allerede gør, i rapporteringen og i det daglige arbejde. Men har virksomheden allerede en anseelig størrelse, så mener Kurt Skovsted, at der ingen undskyldning er for at sætte gang i opgaven med at hente professionel støtte udefra, før det bliver et krav fra samarbejdspartnerne. 

-Driver du en forretning med 50-80 millioner i omsætning, så er det dumt ikke at have folk at spille bold med. Og her skal du ikke gå til dine nærmeste. Hvis der ikke er folk, der stiller de irriterende spørgsmål, så udvikler man sig ikke. Der skal hjælp til at holde fokus, og er der styr på, hvor pengene tjenes, eller skal vi undgå at lave for meget af det andet, vi ikke tjener nok på, lyder det gode råd fra Kurt Skovsted. 

Det er ifølge Kurt Skovsted alt for ofte en hårfin balance om du tjener penge eller ej i virksomheden eller i landbruget, så det er meget vigtigt at have styr på, hvordan det bedste resultat opnås nu og ikke mindst i årene fremefter, hvor klimamål og skiftende priser kan tage styringen, hvis ikke man selv gør det.  

-Man skal fremme, at vil man overleve på sigt, så er man nødt til eksempelvis at tænke i selskaber. Er du en velkonsolideret virksomhed, som tjener mange penge, så er der indført top-top-skat ved realisering af virksomheden. Så har du ikke en plan for en overlevering af virksomheden eller et generationsskifte, så ender det med, at du skal betale to tredjedele i skat, lyder det advarende fra Kurt Skovsted.  

-Man er nødt til at sætte sig ned og overveje, hvor ejerleder/virksomhedsejer samt virksomheden er i forhold til for ti år siden – og tror man, man kan klare udfordringerne selv i fremtiden? Verden ændrer sig, kravene ændrer sig, de politiske ambitioner ændrer sig – markant, og her skal man have hjælp, lyder vurderingen fra Kurt Skovsted. 

 

Tryghed i højsædet 

I de ejerledede virksomheder hvor Kurt Skovsted har hjulpet med oprettelsen af en bestyrelse, et advisory board eller en anden form for rådgivende organ, oplever han, at der er kommet meget mere ro på ledelsen og retningen, og en sidegevinst har så været, at også relationen og kommunikationen med den finansielle partner bliver bedre. 

-Min oplevelse er, at din finansielle partner falder til ro – derefter falder du og din familie til ro, fordi blødningen bliver standset. Du får styr på de ømme punkter på kort sigt, og så falder du også selv til ro, når du ved, at andre er enige om, at det er den rigtige retning, man har udstukket. Der er en tryghed i at få italesat, hvor virksomheden står – fokus bliver intensiveret, hvor tingene ikke spiller og hvor de spiller.  

-Det er bestyrelsens vigtigste opgave at klargøre, hvor vi er henne, hvor skal vi hen, og hvordan når vi derhen. Og her skal man huske, at det er bestyrelsen der sætter målet, men direktionen, eller gårdejeren, der skal sørge for, at det bliver gjort. Køber man ikke ind på input fra bestyrelsen, så er det spild af både penge og tid, forklarer Kurt Skovsted.  

Til efteråret 2023 afholder Kurt Skovsted i samarbejde med Farmbrella Group kurset ‘Bliv bestyrelsesklar’ i Agro Food Park, hvor ejerledere og SMV’er får konkrete redskaber i værktøjskassen, der gør opstarten på bestyrelsen eller advisory boardet til en succes. Hvad betyder det at have en bestyrelse eller et advisory board? Hvem bestemmer og hvad kan det bruges til? 

 

Kurt Skovsteds råd til sammensætningen af et rådgivnings-team 
  • Brug netværket – vurdér, hvem der kan noget specifikt, der kan give gevinst for dig.
  • Det er ikke kun advokater og revisorer, der kan og skal sidde med i en bestyrelse – det handler om at finde folk, der kan medvirke til at udvikle dig og din virksomhed.  
  • Se ud af erhvervet – det giver nye perspektiver på mulighederne i virksomheden.  
  • Du skal udfordres, men det skal bestyrelsen også! En bestyrelse er IKKE noget man sidder i, det er noget man arbejder i – og der skal være afkast af arbejdet i form af strategiske beslutninger, som fremmer virksomhedens eller landbrugets fremtid.
  • Udskift medlemmer af bestyrelsen eller advisory boardet med faste mellemrum.