Nyt logo, nyt fokus

Man kan kun blive positivt overrasket over at se tingene i et nyt perspektiv.  

Jeg har kigget nøje på mit tidligere logo, og selvom køer og grise har fyldt meget de seneste 13-14 år af mit arbejdsliv, så handler min primære indsats som rådgiver i små og mellemstore danske virksomheder langt hen ad vejen ikke om produktion af grise eller køer – den har været fokuseret på det at drive en sund virksomhed. 

Man er nogle gange nødt til at tage helikopteren for at se på, hvordan man selv ønsker at gøre tingene, og hvad det kræver, for at ændringerne kan finde sted. Jeg har indset, at det kan være indskrænkende for både mig og mine kunder at jeg slås i hartkorn med animalsk produktion, og derfor er fokus på dyrene i mit logo nu skiftet ud med et mere overordnet fokus på agro, rekruttering og bestyrelsesarbejde.  

Med mit nye logo vil jeg gerne flytte fokus lidt fra landbruget, og derfor leder jeg nu efter flere bestyrelsesopgaver og advisory-board poster uden for landbruget. Dels fordi jeg mener, jeg kan bidrage med noget til virksomheder uden for landbruget, men også fordi jeg gerne vil inspireres og tage ved lære af den måde, man eksempelvis håndterer generationsskifter og implementeringen af ESG: Environment (miljø), Social (samfund) og Governance (ledelse) i andre brancher.  

Svinger taktstokken 

En virksomhedsrådgiver skal være en, der kan sætte sig ned ved bordenden, og sige, godt, vi skal have lagt en plan, og den skal indeholde de her områder. Og så – i bund og grund – hvis ikke kompetencerne, de er til stede i virksomheden, i virksomhedens bestyrelse eller hos de eksisterende rådgivere, så skal vi finde folk, der rent faktisk kan det her. Og så følge op på, at tingene rent faktisk sker. 

Jeg kan som virksomhedsrådgiver og bestyrelsesmedlem ikke bare gå ind og sige, hvad der præcis skal til for at få én million mere på bundlinjen. Det skal være et samspil af at man får koordineret tingene og prioriteret indsatsen. Så man siger; det er det her, vi starter med – det er det her, vi gør på kort sigt og på langt sigt.  

For at overleve på langt sigt, så skal du overleve på kort sigt; og derfor skal der være en, der kan svinge taktstokken. Og det kan jeg gøre uanset om du producerer dyr, maskiner eller staldanlæg. Det er ikke sådan, at jeg som virksomhedsrådgiver har nogen specielle beføjelser, men jeg får skabt en tillid mellem ejeren og mig selv. Jeg vil altid det bedste for min kundes forretning, og jeg sørger for at holde fokus på de indsatser, der er aftalt. 

kurt-skovsted-agro-gammel-logo

Det gamle logo for Skovsted Agro findes stadig på væggen bag Kurt Skovsteds skrivebord

Finder specialisterne 

Det at være virksomhedsrådgiver og strategirådgiver i dag er jo langt mere end bare at optimere på driften, for det har de fleste virksomheder styr på. Det er en omstilling af virksomheden, jeg som bestyrelsesformand, bestyrelsesmedlem eller rådgiver skal være med til at sætte retningen for. Og så har jeg en bred adgang til specialisterne, der skal komme med de løsninger, der skal sikre at virksomhedens mission og vision kan blive ført ud i livet.  

Ærlig rådgivning 

Hvorfor skal du så vælge at arbejde sammen med Kurt Skovsted? Det skal du fordi jeg går ærligt til opgaven, og fordi jeg ser tingene i et klart perspektiv, så du få en klar og tydelig rådgivning. For mig handler det om at tage ansvar for den rådgivning, jeg bidrager med.  

Når det gælder om at finde den rette person til en given opgave, så er det vigtigt, at man ikke bare vælger den nærmeste, eller det navn, der oftest dukker op. For mig handler rekruttering ofte om at udnytte mit store netværk. For det kræver indsigt i branchen og et stort kendskab til, hvilke kompetencer der er til rådighed, og så skal kandidaten ikke mindst passe til virksomheden og kunne samarbejde med virksomhedslederen, og jeg kan som oftest finde frem til det perfekte match.  

Vil du arbejde med Skovsted Agro, Skovsted Rekruttering eller Skovsted Board, så skal du være indstillet på at modtage konstruktiv kritik og sparring, ligesom jeg også forventer at blive udfordret såvel fagligt som personligt med et nyt samarbejde, så også jeg kan se min forretning i et nyt perspektiv.