Mågeledelser dør med virksomheden

Ledere skal være fysisk og mentalt til stede, hvis virksomheden skal have en fremtid, siger Kurt Skovsted, som mener det er tid til et opgør med landbrugets mågeledere.   

Mågeledelse er ifølge virksomhedsrådgiver Kurt Skovsted, når en virksomhedsleder, som normalt ikke er fysisk til stede i stalden eller i marken, kun kommer forbi arbejdspladsen, måske en gang om ugen, for at skide på sine ansatte, og derefter flyver fra gerningsstedet uden at anvise værktøjerne, der skal sikre, at den uønskede situation ikke kan gentage sig. Og den slags ledere mener Kurt Skovsted, der findes for mange af i dansk landbrug. 

-Mågeledelse er udbredt, og primært når der er travlt med meget andet. Når de mange gøremål er færdige, så finder man ud af, at man ikke har kørt ting, som de burde køres – og ingen er tjent med ledere, der kun viser sig for at overfuse de ansatte, siger Kurt Skovsted, som mener, at kvaliteten af ledelsen i landbruget ofte følger årstiderne. 

Vinteren er højtid for medarbejderne i den forstand, at det er her, der typisk er tid til at kigge på strategien og til at tømre teamet godt sammen, men når foråret og en ny vækstsæson nærmer sig med travlhed i både mark og stald, mister mange landlige arbejdspladser lederen, og Kurt Skovsted oplever klare fællestræk de steder, hvor det står værst til. 

-Problemet opstår typisk, hvor lederen har for mange funktions-kasketter på, der ikke bidrager til egen forretning. Det er typisk landmænd, der ved siden af gården også er medlem af bestyrelsen i landboforeningen, i det lokale vandværk, i menighedsrådet eller måske politiker, og som derfor ikke har 100 procent fokus på sin egen virksomhed, forklarer Kurt Skovsted. 

Prioritér din tid 

Hvis man også i fremtiden vil have folk til at arbejde for virksomheden, så er det som leder vigtigt at fokusere på, hvordan man skaber en attraktiv arbejdsplads, hvor der er klar og åben kommunikation mellem ledelsen og medarbejderne, og hvor der er klar forventningsafstemning omkring, hvordan de enkelte opgaver kan løses.  

For at det kan blive virkelighed, hjælper Kurt Skovsted ofte sine kunder med at strukturere hverdagen for både ledere og medarbejdere, og for ham er det et kardinalpunkt, at man som leder er synlig på arbejdspladsen, og så skal opgaverne prioriteres skarpt.   

-Som leder er man nødt til at erkende, at man ikke kan gøre alt på én gang, men at man skal prioritere sin egen virksomhed, sine egne medarbejdere og sin egen produktion før f.eks. eksterne bestyrelsesposter, lyder anbefalingen fra Kurt Skovsted, som mener det er hul i hovedet at drive en millionforretning, samtidig med at man har tankerne andre steder. 

Roller er der nok af, når man som moderne landmand både skal være landmand, direktør, økonomichef, HR-chef, indkøbschef, salgschef, miljøchef, IT-chef og ofte også familiefar. Så skal der være endog meget gode økonomiske grunde til at vælge én af de opgaver fra for at bruge tiden på noget, der kan give mere værdi for virksomheden og familien.  

-Det kan godt være, man får honorarer for at deltage i bestyrelsesarbejde, men jeg oplever, at når chefen vender retur fra de bonede gulve, så stiger værdien på alle fronter i virksomheden, siger Kurt Skovsted.  

Vær til stede 

Som ejer og leder af et moderne landbrug, kan du ikke bero på, at dedikerede medarbejdere passer forretningen, som var det deres egen, så Kurt Skovsted opfordrer til, at man som leder gør de ting, man gør bedst, og så må man finde dygtige folk til at hjælpe med resten. 

-Agér som en leder, agér som en direktør – og få tingene gjort ordentligt. Og når du så møder op på staldgangen, så handler det ikke om at hælde skidt ud over medarbejderne, men at tage ledelsen og få teamet til at arbejde sammen, med dig som den samlende leder.  

Familien er der ikke penge i, men den er forudsætningen for, at det hele fungerer, så er fundamentet her på plads, så er det næstvigtigste at have en strategi for, hvordan forretningen skal drives fremad. 

-Du skal følge din plan og din strategi. Strategien er som en motorvej, hvor du kan køre fra ved en afkørsel og tjekke, om alt er, som det skal være, men du fortsætter altså fremad.  

Man kan ifølge Kurt Skovsted godt være synlig leder uden at udføre micromanagement, men ofte kræver det, at der findes en strategi, som både er tydelig for ledere og medarbejdere, og her oplever Kurt, at lederen, som både er direktør og ejer, har en tendens til at handle i panik, hvis tingene ikke går som forventet og der ikke er en konkret plan at gå efter.  

-Her er det vigtigt at gøre tingene rigtigt, for virksomheden skal på sporet igen, og der er brug for medarbejderne i den proces, og kommunikationen er vigtigt, så alle kan se, der er en vej frem – både personligt, fagligt og arbejdsmæssigt.  

Faste træffetider 

Kurt Skovsted hjælper virksomheder med at få identificeret, hvor ledelsen eller ledernes kompetencer ligger. For kan de nuværende medarbejdere løfte en ledelsesmæssig opgave, eller skal de have hjælp til at opnå lederkompetencer?  

-Vi skal, specielt i ledelserne, skabe klarhed over forretningen. Gør det du er bedst til, og udlicitér der, hvor det ikke fungerer. Vent ikke til det klemmer og gør for ondt. Relationen til medarbejdere og samarbejdspartnere er vigtig, og her skal man opføre sig så pænt, at de støtter op, når der er behov for det, lyder det professionelle råd fra Kurt Skovsted. 

Det tager meget lang tid at rette op på et dårligt renomme, og de gode og dedikerede medarbejdere hænger ikke på træerne, og derfor skal man tage sin rolle som leder seriøst. 

-De fleste fejl sker ofte med hovedet nede i gyllepumpen – og så siger man ja til sælgeren. Hvem har ikke handlet i affekt, fordi tankerne var et andet sted? lyder det retorisk fra Kurt Skovsted, som for at få begyndt på de gode ledelsesvaner anbefaler, at man tager de store telefonopkald på kontoret mellem klokken 9 og 10, og så skal man opdrage leverandører og samarbejdspartnere til at ringe på faste tidspunkter.