Skal du have dig et gårdråd eller en gårdbestyrelse?

Hvorfor?

Mange erhvervsvirksomheder, mellemstore og større, har en bestyrelse at spille bold op ad. Det har de af flere årsager, både fordi lovgivningen tilsiger dette (aktieselskaber), MEN vigtigst for at have nogle at sparre med, som kan evaluere, bakke op eller advare/forberede.

Landbrugsvirksomhederne er i dag så store, at den enkelte gårdejer, med respekt for sig selv, må indse, at det at stå alene med alt ansvar, kan være aldeles udfordrende. Foruden finansiel uro og måske udfordringer med pengeinstituttet, uro på afsætningsmarkeder, skal man forholde sig til indtjening, medarbejdere, strategi, generationsskifte og meget andet. Her er et gårdråd eller en gårdbestyrelse vigtig som sparringspartner.

Med Skovsted Agro ApS store erfaring fra landbrugssektoren og herunder samarbejde med den finansielle sektor med fokus på strategi, forretningsudvikling samt HR, er vi et helt sikkert et godt bud på dit næste gårdrådsmedlem og/eller tovholder/formand.

Skovsted Agro ApS har mangeårig erfaringer fra henved 100 landbrugsbestyrelser (gårdråd og gårdbestyrelser), hvor vi primært har fungeret som formand/tovholder. Kurt Skovsted er resultatorienteret, struktureret og fokuserer på bestyrelsesarbejdet som en holdindsats for virksomhedens udvikling, hvor fælles ansvar for værdiskabelse og indfrielse af strategiske målsætninger er i fokus.