Pengeinstitutter

I en tid med finansiel uro, vigende afregningspriser på mælk, smågrise, svinekød eller blot generel krise i landbruget, er det vigtigt at være i god dialog med sit pengeinstitut. Det er således vigtigt, at landbrugsvirksomheden har en klar strategi samt økonomiske overvejelser og tager sin finansieringskilde med på råd.

I en mellemstor eller større produktionsvirksomhed, er der oftest ansat sælgere, indkøbere, personalechef, miljøchef, økonomichef og en direktion. Men på landbrugsbedriften klarer ejeren oftest det meste selv. Er det holdbart og er det professionelt?

Udfordringer kan der være flere af. Eksempelvis kræver det et godt overblik at foretage en udvidelse af landbrugsvirksomheden og samtidig have fokus på, at den eksisterende drift kører optimalt.

Det er også krævende at udvikle en engageret medarbejderstab, som har lyst til at blive på bedriften i mange år, dvs. have målrettet fokus på personalepleje, hvorved hyppige udskiftninger i medarbejderstaben undgås.

Der skal løbende ske opfølgninger på landbrugsvirksomheden, også overfor pengeinstituttet. Der skal være tid og overskud til at lave valide opfølgninger – især hvis der er ønsker om udvidet kapital i forbindelse med udvidelse, generationsskifte etc.

Pengeinstituttet sætter i dag dagsordenen for landbrugsvirksomheden med hensyn til finansiering. Der stilles i dag et naturligt krav om at virksomheden skal være overskudgivende for at opnå finansiel opbakning. Ønsker kunden at udvide sin virksomhed, er kravene naturligt nok større. Der stilles naturligt krav om indlevering af opfølgningsmaterialer på fastlagte tidspunkter.

Langt de fleste danske middelstore eller større erhvervsvirksomheder, har i dag en velfungerende bestyrelse, som direktøren/ejeren kan bruge til sparring. Dette burde tillige være kendetegnet for danske landbrugsbedrifter.

Skovsted Agro ApS har mange års erfaring i oprettelse, deltagelse i og formand for gårdråd og gårdbestyrelser. Vi svinger taktstokken og leder landbrugsvirksomheden gennem processen om opstart/effektivisering og turn-arounds, samt udarbejdelse af operationelle handlingsplaner og opfølgning på disse. Vi siger det vi gør og gør det vi siger!

Husk på, at det er i alles interesse, mere end nogensinde før, at produktion og virksomhed kører optimalt. Kontakt Skovsted Agro  ApS for at høre nærmere