Bestyrelsen gør virksomheden til en god forretning

Landmænd er gode til at optimere produktionen, men skal forretningen sikres til fremtiden, så kan det give gevinst at sparre med en bestyrelse.

Danske landmænd har siden finanskrisen været dygtige til at optimere produktionen, ellers ville de ikke være her i dag. Det mener Kurt Skovsted, der de seneste 14 år har arbejdet med at rådgive virksomheder med balancesummer på mellem 50 og 500 millioner kroner. Kurt oplever, at man i mange små og mellemstore virksomheder ville have gavn af at søge sparring hos en bestyrelse for at komme til at drive en sund og fremtidssikret forretning.

Og vil man etablere en bestyrelse, så tager Kurt Skovsted fra Skovsted Board og andre erfarne bestyrelsesledere gerne opgaven på sig. Det handler bare om at give et opkald på telefonen, så man helt lavpraktisk kan finde ud af, hvad en bestyrelse er for en størrelse, og hvilken funktion den skal have i den enkelte virksomhed. 

-Vi sætter os ved køkkenbordet og får en drøftelse af det. Og når vi har fået de formelle rammer på plads, altså hvad det vil sige at have en bestyrelse, hvordan skal det bygges op – og hvordan skal forretningsordenen være, så tager jeg initiativ til at finde medlemmer til bestyrelsen, hvis ikke virksomheden selv har et forslag eller to. Og så tager vi det første indledende møde – og måske tager vi også sammen et møde med pengeinstituttet for at høre, hvad de tænker om situationen, forklarer Kurt Skovsted.

Virksomhedens bestyrelse

For Kurt Skovsted er det vigtigt, at han som bestyrelsesmedlem arbejder for virksomheden og ikke for banken. Men skal samarbejdet mellem virksomhedsejerne og bestyrelsen blive succesrigt, så kræver det, at man er klar til at tage imod nye input udefra.

-Du skal være indstillet på at være klar til at vende bøtten; til at starte på et blankt stykke papir. Det kan være, det munder ud i nogle konkrete ting, man skal gøre anderledes. Det kan også være, man finder ud af, at det man gør, det er det mest optimale i det aktuelle øjebliksbillede, forklarer Kurt Skovsted.

Bestyrelsen er et strategisk redskab, der skal være med til at holde virksomheden godt kørende på både den korte og den lange bane, og planlægges et salg af virksomheden eller et generationsskifte, så kan bestyrelsen være en vigtig medspiller. For måske er den plan, man i virksomheden har lagt, ikke det optimale udgangspunkt.

-Der er mange aldrende landmænd, som har det hele planlagt, som har skrevet en skitse for, hvordan et generationsskifte eller et salg skal ske. De ved præcis, hvordan det skal være – men det er bare ikke det, de yngre kræfter de efterspørger, lyder det fra Kurt Skovsted, der mener, det er vigtigt at have føling med markedet, hvis man enten går med tanker om at udvide produktionen eller måske går med planer om et generationsskifte.

-Man er nødt til at sætte sig ind i, at udbuddet af dem, som gerne vil overtage, det er ikke særlig stort. Fordi de har har et andet mind-set, og fordi de ikke har kapitalen.

Fokus på kerneforretningen

Verden udvikler sig i disse år hastigt og efterspørger nogle specifikke produkter, og vil du være med i den udvikling, så skal du virkelig vide, hvor dit fokus som virksomhed skal være, lyder det strategiske råd fra Skovsted Board. 

-Man er nødt til at fokusere benhårdt på kerneforretningen, og her kan sparring fra en bestyrelse være med til at koncentrere indsatsen, hvor det giver bedst mening for virksomheden. Men man skal som virksomhedsleder gøre op med sig selv, om man er parat til at se virksomheden og produktionen i et nyt perspektiv, siger Kurt Skovsted, der selv har gennemført et længere bestyrelsesforløb som bestyrelsesmedlem og bestyrelsesleder, igennem Board Governance i Aalborg.

Kurt Skovsted bruger sine erfaringer til at tage ejerlederne i hånden og at få alt det formelle på plads i forhold til at starte en bestyrelse op og få strategien lagt, så der kommer klarhed over, hvor virksomheden skal bevæge sig hen ad de næste seks, 12 og 24 måneder.

Det er ifølge Kurt Skovsted ikke en fordel, at alle medlemmer af en bestyrelse stammer fra branchen, for ofte kommer de nye input udefra, og derfor arbejder Kurt Skovsted også selv i bestyrelser i flere brancher, for i bund og grund handler bestyrelsesarbejde om strategi. 

For Kurt er bestyrelsesarbejdet egentlig ret firkantet; bestyrelsen og virksomheden skal arbejde stringent efter en plan, og hvis ikke der eksekveres på det aftalte, så kan bestyrelsens indsats vise sig at være ren tilsætning. 

-Når man arbejder i bestyrelser, så sidder man der på et mandat fra en kunde. Det er kunden, der betaler, så man skal være stringent omkring sin indsats. Vær vel forberedt, og sørg for, at møderne indeholder det, der er relevant for en bestyrelse, men også at der bliver effektueret og eksekveret på det, der bliver aftalt, slutter Kurt Skovsted som har nogle gode råd til, hvordan man får størst succes med sin bestyrelse.

Fakta:

Kurt Skovsteds seks gode råd til bestyrelsesarbejdet:

Dagsordenen skal være ude otte dage før bestyrelsesmødet.

Referatet skal være ude senest 24 timer efter bestyrelsesmødet er afholdt. 

Beslutningsgrundlaget skal følges, og der skal eksekveres på aftalte indsatser. 

Bestyrelsesformanden og virksomhedsejeren skal holde løbende kontakt.

Bestyrelsen skal modtage månedsopfølgning omkring produktion, økonomi og drift.

Bestyrelsesmedlemmer udskiftes så kompetencerne følger det strategiske fokus