Referencer

Det var gennem sparekassen at vi kom til at kende Kurt Skovsted da vi var udfordret på forskellig vis. Han har fra starten været god til at stille de svære spørgsmål, men samtidig været med til at vi måske kan se en åbning for enden af tunnelen.

Vi har i samarbejde med Kurt Skovsted fået etableret et gårdråd som hjælper med at se hvilke muligheder vi har, samt hvor vi er udfordret. Kurt er tovholder i gårdrådet, han er super god til at stille de spørgsmål som vi ved vil komme fra pengeinstituttet, hvilket er med til at vi er godt forberedt til disse møder.

Han er god til at trække på kræfter udefra som ikke kende bedriften i forvejen, hvilket gør at vi hele tiden får ny inspiration.

Nogle af de største fordele ved Kurt Skovsted er at han er god til at få lavet en strategi for fremtiden, hvilket gør at vi kan holde fokus på den daglige drift. Samtidig giver det også ro fra kreditgivernes side.

Når nu overstående er skrevet, så kan det jo lyde som om at alting går op i papir og strategier, hvilket også er en vigtig del. Den vigtigste del er dog familien og det er det vigtigste hvilket Kurt Skovstad har stor forståelse for og også spørger ind til.

Susanne og Jens Ole Nielsen. Vorbasse 230 køer - 2016

 

 Vi startede med at bruge Kurt Skovsted til vores år 2013 projekt, en slags frivillig tvang da vores sponsorer godt lige ville have et ekstra sæt øjne på projektet. Jeg kendte ikke Kurt Skovsted og var også irriteret over den ekstra udgift det ville give, og derfor var det også med armene over kors første gang Kurt Skovsted kom.

Her 3 år efter kommer Kurt Skovsted her stadig, han har en evne til at komme hele vejen rundt om bedriften, og kommer med indspark , lige fra detaljer på staldgangen, økonomi og til de store spørgsmål, som man kan tage imod eller lade være.
Kurt Skovsted er en dygtig tovholder,  laver letlæselige rapporter og står ikke i vejen for nye idéer/projekter. Frem for alt er der en gensidig seriøsitet som jeg vægter højt.

Mvh Flemming V. Jensen - 2016

 

Fremtidens landbrug, stiller store krav til virksomheds ledelse, strategi planlægning og professionel driftsledelse. Gårdråd/gårdbestyrelse, med professionelle bestyrelses medlemmer, vil i fremtiden være mere reglen end undtagelsen. For os, er Skovsted Agro med til at bane vejen. Kurt Skovsted udgør en vigtig brik i bestyrelses arbejdet og spiller en væsentlig rolle i udvikling og fremtids sikring af vores ejendom. 

Erling Christensen - 2016

 

Vi bruger Skovsted Agro som sparringspartner i det daglige, samtidig er Kurt Skovsted medlem af vores gårdbestyrelse. Styrken hos Kurt er at han sidder med i andre gårdbestyrelser, og dermed er med til at dele viden mellem større svineproducenter. Jeg føler at vi konstant er opdateret på hvad der sker i dansk svineproduktion i hele landet på grund af Skovsted Agros brede berøringsflade, både fagligt og prismæssigt.

John og Vagn Brædder, Nysted,35.000 slagtesvin,7-110 kg og 1000 ha

 

Vi startede samarbejdet med Kurt Skovsted i begyndelsen af 2013, efter at vores bedrift var ekspanderet fra 3 til 13 medarbejdere på under 2 år, og vi derfor følte et behov for sparring på ledelsesniveau. Kurt Skovsted kom med forslag om enten en bestyrelse eller et gårdråd. Der blev besluttet at sammensætte et gårdråd, bestående af min kone og jeg, dyrlægen, revisoren, en landmandskollega, samt Kurt Skovsted som tovholder, der med et godt overblik og en bred kompetent viden, har rådet os både i bedriften og økonomisk. Kurt Skovsted er direkte, og har en bred viden om både praktisk dyrehold, samt økonomi. Kurt Skovsted er for os en rigtig god sparringspartner.

Gdr. Christian Westh, Aakirkeby, 1.400 søer, 42.000 slagtesvin

 

Havde i porduktions året 2011 udfordringer med banken angående den økonomiske situation og banken ville have en ressourceperson knyttet til gården, en udefrakommende, som ikke havde et forhold til gården som normal rådgiver. Jeg afviste den første de foreslog og herefter kom Skovsted agro ind i billedet. Jeg syntes at det så fornuftigt ud og Kurt var på besøg. Kurt gennemgik gården på kryds og tværs og lavede ud fra det en rapport til banken, hvor alle muligheder blev belyst og debatteret. Vha. rapporten fik han forklaret banken, at det var den rigtige mand der var på gården og på den måde kom vi videre.

Jeg har efterfølgende oprettet et gårdråd med Skovsted agro som tovholder/sekretær og også dette var med en del skepsis, idet vi havde prøvet gårdråd tidligere, men her blev det grebet mere professionel an, og er i dag glad for, at vi endnu engang har oprettet gårdråd.

Vi vil helt sikkert også bruge Skovsted agro på samme måde fremover. Er helt ud tilfreds med de ydelser som Skovsted agro leverer - prisen syntes måske høj, men man får helt sikkert noget for sine penge, har ikke fortrudt et sekund.

Thomas Fruergaard, Højslev, 155 årskøer

 

Som aktiv landmand prøver jeg at forbedre min virksomhed. Dette har jeg bl.a. gjort ved, at nedsætte et gårdråd. Gårdrået består af en svineproducent, en dyrlæge og Skovsted agro. Kurt Skovsted virker som tovholder for gårdrået, samt medvirker ved den strategiske planlægning. Kurt er bl.a. bindeled og kontakt mellem virksomheden  og banken og han har stor forståelse for bankens behov for oplysninger, samt sparring til ejer for, at finde ind til kerne i bedriftens potentiale.

Carsten Bo Pedersen, Løkkeshøj Svineproduktion, Nørreballe, 740 søer med slagtesvin

 

Vi anvender Kurt Skovsted som sparringspartner til gennemgang af aktuel produktion og resultater, med henblik på en ærlig og konstruktiv evaluering af instatsområder. Vi står over for et større projekt med udvidelse og godkendelse til 2013 og har i denne forbindelse anvendt Kurt som sparringspartner til udarbejdelse af oplæg til bank og realkredit. Han formår at se tingene i et nyt perspektiv og med nye indgangsvinkler samt gøre sig forståelig i banken. Kurt arbejder seriøs og udfordrer systemet, men samtidig formår han at samarbejde med Landboforeningen og sikre at projektet og fremtiden anskues på en konstruktiv og fremadrettet måde.

Jesper Tambour, Guldborg, snart 1000 søer

 

Vi foretrækker Skovsted Agro som sparringspartner fordi han har et godt overblik, er kontant og direkte med relevante forandringer til hverdagen. Har en god bankindsigt og er nytænkende.

Ole Skaarup Nielsen, Bredbjerggaard, Orte,420 årssøer, 7200 slagtesvin

 

Vi startede samarbejdet med Kurt Skovsted i slutningen af 2010 på opfordring fra banken. Og her ligger vi slet ikke skjul på, at vi i starten var meget skeptiske, men vor tvivl blev hurtig manet til jorden, for Kurt Skovsted kom til os med et godt overblik og en bred kompetent viden, og så på os med friske øjne og han har rådet os både i bedriften og økonomisk. Kurt Skovsted er ærlig og direkte og vi har aldrig været i tvivl om, at han arbejder 100% for os. Kurt Skovsted er for os en rigtig god sparringspartner og tovholder som helt sikker vil være med os i fremtiden.

                                                                                                                    Birgitte og Flemming Koefoed, Brunsgård /Bornholm, 1150 søer

 

35 grise pr. årsso er et godt mål, men der findes mange andre mål. Vi har brugt Skovsted Agro til at give vore bedrifter et 360 graders gennemsyn. Ved at gennemanalysere vores regnskaber og produktionsdata har Kurt Skovsted fundet nye fokus områder og uudnyttede potentialer, som med små forandringer kan give et stort afkast. Jeg kan derfor kun anbefale andre at give deres bedrifter et gennemsyn af Skovsted Agro.

Jørgen Kjørup, Skovdal Svineproduktion A/S og Marieholm I/S, 2050 årssøer

 

Kurt Skovsted bidrager med faglig kompetent rådgivning, hvor der er udfordringer med dyrene i det daglige og han sparrer med os på både større og mindre strategiske tiltag i besætningen. Vi vil fremhæve Kurt Skovsteds ærlighed og tiltalende facon i forbindelse med hans rådgivning samt i vores gårdråd. Vi kan varmt anbefale Kurt Skovsted som din sparringspartner.

Grydholt I/S, v. Niels og Knud-Erik Lynggaard, 400 årssøer i opformering

 

Skovsted agro Aps   •   Skovstien 24   •   8800 Viborg   •   Telefon +45 2967 7752 eller +45 5070 7752   •   CVR-nr. 32438458