Om Skovsted Agro

Skovsted agro ApS er et privat og uvildigt rådgivningsselskab indenfor landbrug med primær fokus på svine- og kvægproduktion. 

Vores indgang til rådgivning af fremtidens landbrugsvirksomheder er, at det skal betragtes som en mellemstor virksomheder og derfor naturligvis styres og ledes som en sådan. Det er nødvendigt, at man som virksomhedsleder løbende orienterer samarbejdspartnerne om hvad der sker i virksomheden og hvilken strategi der er på kort og lang sigt.

Skovsted agro ApS dækker hele landet  - fra Skagen i nord til Bornholm i øst. Vi er derfor et godt alternativ og supplement til det traditionelle rådgivningssystem. Vi er uvildige og upolitiske.

I Skovsted agro ApS har vi mulighed for at komme hele vejen rundt om din landbrugsvirksomhed da vi besidder de kompetencer der er nødvendige for at sikre en optimal sparring.

Kompetencer:

  • Svine- og kvægfaglig rådgivning baseret på driften af en moderne landbrugsvirksomhed.
  • Udarbejder landbrugsvirksomhedsanalyser og belyser heri de driftsøkonomiske tiltag, der kan gøres for at forbedre økonomien.
  • Opretter gårdråd og - bestyrelser og virker som formand/tovholder.
  • Oftest bindeled til bank og pengeinstitutter.

 

Kurt Skovsted (tlf. 2967-7752) er uddannet cand. agro. (M.Sc.) med stort praktisk kendskab til svine- og mælkeproduktion. Kurt er desuden professionel bestyrelsesleder og -medlem

 Kurt 2015

 

 

 

Skovsted agro Aps   •   Skovstien 24   •   8800 Viborg   •   Telefon +45 2967 7752 eller +45 5070 7752   •   CVR-nr. 32438458