For Pengeinstitutter

I en tid med finansiel uro, vigende afregningspriser på mælk, svin, minkskind eller blot generel krise i landbruget, er det vigtigt, at landmanden er i god dialog med sit pengeinstitut. Det er vigtigt, at landmanden er åben og ærlig om sine økonomiske overvejelser og tager sin bankrådgiver med på råd.

På bedriften skal landmanden have mange forskellige kasketter på. Som direktør af en mellemstor produktionsvirksomhed, har man naturligt ansat en sælger, en indkøber, en personalechef o.s.v., medens man på landbrugsbedriften klarer det hele selv – eller gør man?

Det kræver et godt overblik at foretage en udvidelse af sin landbrugsvirksomhed, og samtidig have fokus på, at den eksisterende drift kører optimalt.

Det er en krævende opgave at udvikle en engageret medarbejderstab, som har lyst til at blive på bedriften i mange år, således at hyppige udskiftninger undgås.

Det er ikke alle landmænd, der synes at opfølgning på produktion og processer er det mest interessante.

Det er de færreste landmænd, der besidder en evne til/har lyst til at kunne bestride alle ansvarsområderne i landbrugsvirksomheden.

Pengeinstituttet sætter i dag dagsordenen for landbrugsvirksomheden med hensyn til finansiering. Der stilles i dag et naturligt krav om at virksomheden skal være overskudgivende for at ville stille finansiering til rådighed og vil man udvide sin virksomhed er kravene naturligt nok større. Der stilles naturligt krav om indlevering af opfølgningsmateriale på et fastlagt tidspunkt.

Langt de fleste danske virksomheder på størrelse med middelstore landbrug har i dag en velfungerende bestyrelse, som direktøren/ejeren kan bruge til sparring. Det burde alle middelstore landbrugsbedrifter også.

Skovsted agro har mange års erfaring i deltagelse i gårdråd, tovholder i en proces om opstart/effektivisering og turn around, samt udarbejdelse af operationelle handlingsplaner og opfølgning på disse.

Husk på, at det er i begge parters interesse, mere end nogensinde før, at produktion og virksomhed kører optimalt. Kontakt Skovsted agro for at høre nærmere

Skovsted agro Aps   •   Skovstien 24   •   8800 Viborg   •   Telefon +45 2967 7752 eller +45 5070 7752   •   CVR-nr. 32438458