Dit finansielle beredskab

Så skete det - bunden gik midlertidigt ud af eksportmarkedet for smågrise – prisen på smågrise faldt drastisk efter, at der blev konstateret afrikansk svinepest i det østlige Tyskland. Vi kan kun håbe, at det ikke breder sig yderligere med fare for den danske eksport.

De drifts- og likviditetsbudgetter, der blev lagt for 2020, er nu helt ved siden af virkeligheden og det er nu at forholdet til din bank skal stå sin prøve.

Mange landmænd har fået tildelt den kredit, der har været behov for ud fra det forelagte og godkendte drifts- og likviditetsbudget for 2020.

Selvom vi ikke kender tidshorisonten på faldet i smågriseprisen, er det vigtigt at få beregnet nogle scenarier på, hvordan likviditeten vil udvikle sig og få dette præsenteret for banken/sparekassen. Således at der kan opnås accept på det øgede likviditetsbehov de kommende måneder.

Tag kontakt til din bank/sparekasse og få afstemt, hvilket materiale, der ønskes indsendt og få bekræftet om pengeinstituttet er villig til, at stille den nødvendige likviditet til rådighed i denne forhåbentlig midlertidige situation.

Vi står klar til at drøfte akut og fremtidig strategi. Handl ansvarligt – tag action nu!

Skovsted agro Aps   •   Skovstien 24   •   8800 Viborg   •   Telefon +45 2967 7752 eller +45 5070 7752   •   CVR-nr. 32438458